Nyitó oldal
 

Örömmel köszöntöm Önt alapítványunk honlapján!

Az ember élete során változik, a megéltek formálják jellemét. Más és más dolgok válnak fontossá az idõk folyamán. Életemnek ebben a szakaszában úgy éreztem, tennem kell valamit, hogy megõrizzük azt, ami a monori zsidóság valamikori létezésébõl még megmaradt. Szeretném emlékeimet és a hozzám hasonló korúak emlékeit közzétenni, hogy láthassák hogyan éltünk és dolgoztunk, milyen módon voltunk részesei a helyi közösségi életnek.

Alapítványunk 2004. szeptember 14-én alakult. Köszönettel tartozom az alapítvány tagjainak és tisztségviselõinek, hogy mellém álltak, felkarolták a gondolatot, és vállalták, hogy munkájukkal támogatnak a kitûzött célok elérésében.
Köszönöm monori barátainknak, hogy biztatásukkal, emlékezéseikkel és a rendelkezésükre álló anyagokkal segítették és segítik munkánkat.

Alapítványunk nyílt, így szívesen fogadjuk mindazok csatlakozását, akik egyetértenek céljainkkal, és készek részt venni munkánkban.
Köszönettel fogadjuk anyagi vagy természetbeni támogatását, ígérjük, hogy azt kitûzött céljaink elérésére használjuk fel.

Kérjük, látogassák honlapunkat, itt olvashatnak munkánkról, eredményeinkrõl.

Tisztelettel

Szántó Tibor
alapító

Bõvebb anyag megnyitása »

 

Fájdalommal tudatjuk, hogy alapítványunk alapítója Szántó Tibor 93 éves korában
2007 06.15-én elhunyt. Humorára, jókedvére és kedvességére emlékezni fogunk.

A 2007 november 21. napján megtartott kuratóriumi ülés határozata és alapítónk, Szántó Tibor halála esetére vonatkozó rendelkezése szerint az alapítói jogokat lánya, Bárányné Szántó Ilona gyakorolja. Az alapító okirat ennek megfelelõen módosításra kerül.

A honlapot készítette: netpeople.hu netpeople.hu - Az internetes megoldások szakértõje