Nyitó oldal
 

Tisztelt Látogató!

Most, hogy az alapítványunk megalakult, a honlapunk elkészítésének elsõ fázisa lezárult, kérjük mindazokat, akik Monoriak voltak és rendelkeznek olyan régi monori zsidósággal kapcsolatos dokumentummal, képpel, bocsássák azok másolatát rendelkezésünkre.
Honlapunk ezen oldalán tervezzük, hogy korabeli dokumentumokat, fényképeket helyezünk el, hogy minél teljesebbé tehessük a monori zsidóság életének és történetének bemutatását.

Tisztelettel

Kugel György

VISSZAMLÉKEZÉSEK

Pfeiffer Izsák emlékének.

Egy a sokszázezer magyar zsidó áldozat közül, egy a sokszáz magyarországi rabbi között, akik híveikkel együtt a pusztulás erõinek lettek martalékává. Egész élete papi áldozatvállalás volt: túl az átlag-lelkipásztor hétköznapi küzdelmein.
Kiemelkedõ egyéniség volt:költõ, tudós, rabbi és igaz ember a legjavából.

Dr. Lõwinger Sámuel

Bõvebb anyag megnyitása »

Vallomás Pfeiffer Izsákról

"Minden titkaim tudója, titkos orgazdám te" örök emlékül bennem él e két sora Apám versének amelyet hozzám írt.....

Bõvebb anyag megnyitása »

Tisztlettel és hálával emlékezünk.

Dömötör Lászlóra a 101/309 sz. munkaszolgálatos század parancsnokára, aki emberi helytállásával, bátorságával megmentette munkaszolgálatos századát.

Bõvebb anyag megnyitása »

Emlékezés.

Az 1944. évben Monor városban élt zsidó lakosokról, sorsuk alakulásáról és a Holocaust áldozatairól.

Bõvebb anyag megnyitása »

Monoriak, akik zsidó életeket mentettek.

Tisztelettel és hálával emlékeznünk azokról a monori embertársainkról, akik a vészkorszakban segítették és mentették a monori zsidókat.

Bõvebb anyag megnyitása »

Galéria megnyitása

A monori zsidó temetõben nemcsak helyi lakosok nyugszanak.

A monori zsidó temetõben nemcsak helyi lakosok nyugszanak, hanem olyan zsidók is, akik az 1944. évben Monoron létrehozott gettóba más falvakból és városokból lettek deportálva. Ezek az emberek egyrészt a körülmények és a megaláztatások hatására haltak meg, illetve lettek öngyilkosok. Ezek a mártírok jeltelen sírokban nyugszanak, a nevek felsorolásával, a puszta nevük megemlítésével szeretnénk emléket állítani nekik.

Bõvebb anyag megnyitása »

Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma

Elõszó részletek az albumból.

Huszönöt éve, hogy kitört a világháború és a magyar zsidóság kétszázezres tömege is hadbavonult. Huszonöt év után az elsõ „zsidótörvény” után a második „zsidótörvény” hajnalán megalakult a Pesti Izrealita Hitközség kebelében a „Hadviseltek Bizottsága”
És ennek a bizottságnak írott programjában a legfõbb pont az 1914-1918-as világháború magyar zsidó hadbavonultjainak statisztikai számbavétele. Összeírása mindazon személyeknek, akik e hazaért küzdöttek, vért és életet áldoztak…. Hogy tudjuk õket és megszámláltassanak, kik azok és hányan voltak…. Összeírassanak, hogy nevük örök emlékû legyen és példaképpen lebegjen a jövõ nemzedéknek! …..
A hõs apáknak dicsõ harci tettei mutassák az utat az utódoknak e hon iránti áldozatos szerelmükben!…..

Ti pedig mindannyian – akiké e mû – vigyétek és terjesszétek a bajtársak között – felekezetre való tekintet nélkül -, mert a közös mult és a közös szenvedés erõsíti és biztosítja – a közös jövõt…e hazának , mindannyiunk és utódaink drága szülõföldjének jövõjét, melyért élni, dolgozni boldogság, - szenvedni, vért és életet áldozni dicsõség!….

Budapesten, 1940 március havában.

Tisztelettel emlékezünk a monori izrealita hadviseltekre.

Bõvebb anyag megnyitása »

Kugel Katalin emlékének

Egy szülõ fájdalma amit gyerekének halála miatt átérez az a legborzasztóbb érzés amelyet egy ember átélhet. Fõleg ha a gyerek népirtás áldozata lett.
Édesapám szinte egyáltalán nem beszélt lánya, Kugel Katalin elvesztésérõl. Amit tudok azt kisgyerekként éltem át. Éppen a kapuban álltunk édesapámmal, amikor egy fiatal nõ köszönt ránk, néhány szót beszéltek, majd indultunk befelé, ekkor láttam, hogy édesapám könnyezik.
Rákérdeztem, hogy mi a baj, ez volt az egyetlen alkalom amikor Katiról beszélt. A fiatal nõ Kati gyerekkori barátnõje volt az utcánkból. Katit édesanyjával és a család többi nõtagjával együtt deportálták Auschwitzba.
Édesapám visszatért Monoritól tudta meg, hogy mi történt. A megérkezés során amikor a munkaképesek szétválasztása megkezdõdött a nagymamát azonnal külön csoportba állították, ekkor Kati odaszaladt a nagyanyjához, átölelte és azt kiabálta, hogy nem hagyom a nagymamám. Nem engedték vissza az édesanyja mellé, az elsõ csoportban elgázosították, ekkor 14 éves volt.
Kati édesanyja, apám testvérei Julka, férje és kisfia, Margit és férje nem tértek vissza.
Édesapám munkaszolgálatból visszatérve várta családtagjainak visszatértét, amikor bebizonyosodott, hogy azok nem fognak visszatérni, új családot alapított. Ennek köszönhetem a létem.

Monor 2005-11-30
Kugel György

Galéria megnyitása

Köszönõ levél Koltai Tibornak Steven Spilberg-tõl

Interjút készített a SURVIVIRS OF THE SHOAH VISUAL HISTORY FONDATION Koltai Tiborral 2001-ben.

Interjú megtekintése »

Bõvebb anyag megnyitása »

1 - 10. elem   |   11. - 20. elem »   |   21. - 23. elem »  
A honlapot készítette: netpeople.hu netpeople.hu - Az internetes megoldások szakértõje