Nyitó oldal
 

Tisztelt Látogató!

Most, hogy az alapítványunk megalakult, a honlapunk elkészítésének elsõ fázisa lezárult, kérjük mindazokat, akik Monoriak voltak és rendelkeznek olyan régi monori zsidósággal kapcsolatos dokumentummal, képpel, bocsássák azok másolatát rendelkezésünkre.
Honlapunk ezen oldalán tervezzük, hogy korabeli dokumentumokat, fényképeket helyezünk el, hogy minél teljesebbé tehessük a monori zsidóság életének és történetének bemutatását.

Tisztelettel

Kugel György

ÍGY ÉLTÉK ÁT...

Koltai Tibor 1998 - ban leírt visszaemlékezése.

Monoron az országos helyzetnek megfelelõen a zsidók között sok volt a kereskedõ, az iparos és az értelmiségi. Ez a zsidóság sajátos helyzetébõl adódott. Vagyonosak is voltak, elsõsorban a nagykereskedõk, míg a többsége a kereskedõknek csak szatócs volt, akik kis üzletük jövedelmébõl éldegéltek kispolgári, de sokszor csak nyárspolgári színvonalon. A nagyközség lakossága baloldali érzelmû volt, ennek bizonysága, hogy az 1935-ös országgyûlési választáson Papp Károly kormánypárti jelölttel szemben a liberális Pakots József író - újságírót választották képviselõvé és mindezt nyílt szavazással........

Bõvebb anyag megnyitása »

Popper László 1998-ban leírt visszaemlékezése.

1942 - ben vonultam be munkaszolgálatra Nagykátára, Brüller Istvánnal Schwarcz Sándor fûszerkereskedõvel együtt. Hamarosan megalakult századunk és november 20.-án indultunk ki a frontra......

Bõvebb anyag megnyitása »

Derera Miklós visszaemlékezéseDerea Miklós

Derera Miklós beszámolóját a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság irodájában – Budapest, VII. ker., Bethlen tér 2. – Kandel Klára vette fel 1945. július 20-án, és iktatta a Sachenhausen 116,005 számú jegyzõkönyvben.

Kandel Klára feljegyzése »

Derera Miklós levele >>
Derera Miklós önéletrajza >>

Fleischmann Zsuzsanna 1998-ban leírt feljegyzése.

Az idõ rohan az élet gyorsan múlik és én betöltve már 71. évemet mindig erõsebben tör rám az emlékezés. Lepereg elõttem az 1944-es év, tele fájdalommal, amit így leírni nem lehet, csak átélni....

Bõvebb anyag megnyitása »

KORABELI HÍREK

Sós Endre: A monori mártír-emlékmû (Részletek az Új Élet c. hetilapban 1963. szeptember 15-én megjelent cikkbõl)

A napilapok is megírták, az Új Élet pedig részletesebben közölte, hogy nemrégiben mártír-emlékmûvet avattak a monori kis temetõben. A hatóságok és a társadalmi szervezetek vezetõi õszinte együttérzéssel csatlakoztak a magyar zsidó felekezet gyászához........

Bõvebb anyag megnyitása »

1939 szeptember 3. Halálozás.

Dr. Schulman Bódog 57 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Dr. Schulman Bódogot Monoron és környékén mindenki ismerte és szerette. A legjobb férj, szeretõ édesapa, legjobb barát és emberbarát, a szegények támasza volt....

Bõvebb anyag megnyitása »

Galéria megnyitása

Pestvidéki Hírek, Monori egyéb 1939 május 21.

Egy zsidó sem kapott szavazójogot Monoron. Nagy meglepetés érte a monori zsidó választópolgárokat......

Bõvebb anyag megnyitása »

Fasizmus eredményei

Ismét egy békés nagytudású volt monori lakost nyilvánított holttá a monori járásbíróság. Révész Izidor, volt polgári iskolai tanárt akit 1944 tragikus nyarán, családjával együtt vagonban Aushwitzba hurcoltak. Révész Izidort kezdetben Aushwitzban a „munkaképesek” közé sorolták, de természetesen a hiányos táplálkozás és az óriási méreteket öltõ lelki fájdálmak következtében nem tudott vissza jutni arra a helyre ahonnan elindult. Révész Izidor mellett feleségét szül. Kugel Margitot, fiát Révész Györgyöt és lányát Révész Juditot is holttá nyilvánították Egy békés senkinek sem ártó család 5 fõvel indult el és mindössze egyedül az egyik leány Révész Márta érkezett vissza, feldúlt, kifosztott lakására.

Galéria megnyitása
1. - 10. elem »   |   11 - 20. elem   |   21. - 23. elem »  
A honlapot készítette: netpeople.hu netpeople.hu - Az internetes megoldások szakértõje