Nyitó oldal
 

Hírek, információk:

Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon szeretnénk tájékoztatni arról, hogy mit tettünk vagy fogunk tenni céljaink elérése érdekében.

2009.02.27

Ülésezett kuratóriumunk

Jelen voltak:

Bárányné Szántó Ilona (alapító)
Ajtai György
Ajtai Beáta
Kucsera Séndorné
Kugel György

Kuratóriumunk egyhangúlag elfogadta Alapítványunk 2007. évi közhasznúsági jelentését amalyet Kugel György terjesztett elõ.

Egyben határozatot hoztunk, hogy tovább folytatjuk a temetõ karbantartását és a sírok felújítását. A felújítandó sírok kiválasztását a felújítást végzõ vállalkozó közremûködésével késõbbiekben az anyagi lehetõségeink figyelembe vételével késõbbiekben határozzuk meg.

2008.11.27

Kuratóriumi megbeszélés

Kuratóriumunk összeült, hogy megbeszélje a 2008. esztendõben végzett munkánkról és a jövõbeni feladatokat meghatározza.
Ebben az évben is az anyagi erõnknek megfelelõen folytattuk a temetõ felújítását, karbantartottuk a területet. A néhány hete elkészült felújításokkal anyagi forrásaink kimerültek. A MAZSÖK felé benyujtott pályázaton 200.000 Ft-ot kaptunk, amelyet még nem utaltak számunkra.
A Norvég Alap-hoz a temetõben kialakítandó emlékmû tárgyában benyujtott pályázatunk eredménytelennek bizonyult.
A feladatunk most, munkánk folytatásához szükséges anyagi alapokat elõteremtsük.

2008.11.14

Zongorát a Városnak

Alapítványunk részt vett a "Zongorát a Városnak" mozgalom sikerre vitelében. Vásoroltunk széket és támogatókat kerestünk és most megvan. Civil szervezetek, magánemberek, cégek álltak a mozgalom mellé. A sikeres gyüjtés eredményeképpen Monor Városa is a kezdeményezés mellé állt, így a mai napon a Vigadó nagytermében a Steinway zongora ünnepélyesen fel lett avatva. Az elsõ koncertet Mocsári Károly zongoramûvész adta az adományozók tiszteletére.

Az ünnepi koncert képei >>
Monor Hegyessy Lions Club elnökének beszéde >>

2008.11.13

Támogatást kaptunk

Alapítványunkat 150 kanadai dollárral támogatta a TORONTO JEWS ASSOCIATION OF HUNGARIAN DESCENT. Köszönjük az adományt és azt céljainknak megfelelõen használjuk fel.

2008.11.10

Újabb sírokat újítottunk fel

Elhatározásunknak és vállalásunknak megfelelõen tovább folytatjuk a zsidó temetõ sírjainak felújítását. A napokban készült el 6 sír felújítása, többek között a régi zsidó temetõbõl exumált és újratemetettek sírja. A sírok friss termõfölddel lettek feltöltve, már csak virágok ültetése van hátra.

Felújított sírok képei >>

2008.06.30

"Zongorát a Városnak" mozgalom eredménye

Ahogy azt 2008-01-19-én hírül adtuk, Alapítványunk is támogatja a Monor Hegyessy Lions Club által elindított "Zongorát a Városnak" mozgalmat. Mint monori civil szervezet fontosnak tartjuk, hogy kulturális életünk tovább fejlõdjön és a Vigadó koncerttermében egyre több színvonalas koncertet halgathassunk, amely mielõbb a Város saját zongoráján szólalhasson meg. Köszönve a támogatóknak, ebbõl a szándékból indítatva most közreadjuk az eddig befolyt pénzekrõl szóló bankkivonatot ( www.mozsa.hu/dynamic/ibank_budapestbank_hu_index_php.pdf ). 
Sajnos az összegyûlt pénz még nem elegendõ, tovább kell dolgoznunk, hogy a zongora megvásárlásához szükséges 6,400,000 Ft-ot elõteremtsük. Még egyszer köszönjük a bizalmat és a segítséget és egyben kérjük a tisztelt olvasót, amennyiben módjában áll támogassa törekvésünket. Szeretnénk elérni, hogy a vásárlás tisztán közadakozásból valósuljon meg.

Mutassuk meg Monor civil erejét!             

2008.03.18

Popper Péter 1%

Ennyi zsidó él Magyarországon. A kb. 10.000.000-ból (tízmillióból) kb. 100.000 (százezer). Ettõl az 1%-tól rettegne a 99%?......

A teljes cikk elolvasása >>
A teljes cikk letöltése >>

2008.02.21

Tavaszi kezdõ takarítás a temetõben

Elnökünk, Ajtai György csapatot szervezett és egy tavaszi takarítással eltüntette a tél nyomait a temetõbõl és az elõtte lévõ árokból.

2008.02.12

Kuratóriumi megbeszélés

Kuratóriumunk megbeszélést tartott.

Jelen voltak:

 • Bárányné Szántó Ilona alapító
 • Ajtai györgy
 • Ajtai Beáta
 • Kucsera Sándorné
 • Kugel György

Kuratóriumunk egyhangúlag elfogadta Alapítványunk 2007. évi közhasznúsági jelentését amalyet Kugel György terjesztett elõ.

Kuratóriumunk döntött a 2008. év feladatairól:

 • Tovább folytatjuk a temetõ felújítását és karbantartását, az ehhez szükséges anyagi forrásokat továbbra is adaományokból és pályázatok útján próbáljuk elõteremteni.
 • Döntés született arról, hogy a Városunk Polgármesterét levélben tájékoztatjuk tevékenységünkrõl és egyben megköszönve az eddigi segítséget, munkánkhoz további támogatásokat kérünk.
 • Elõzõ döntésünket megerõsítve, határozat született, hogy alapítványunk székvásárlással támogatja a Monori Hegyessy Lions Club "Zongorát a Városnak" mozgalmát,  egy széket vásárolunk.  Szervezõ munkával is részt vállalunk a mozgalom sikerre vitele érdekében. 
 • Ebben az évben is folytatjuk a középiskolás diákok tanóra szervezését a Holocaust Emlékközpontba.
 • Lépéseket fogunk tenni a monori zsidó temetõ védetté nyilvánítása érdekében.

  A határozatokat kuratóriumunk egyhangúlag hozta.

2008.01.19

Zongorát a VárosnakPetrof PII.

Kuratóriumunk elhatározta, hogy csatlakozik a Monori Hegyessy Lions Club által indított "Zongorát a Városnak" mozgalomhoz. Egyrészt Alapítványunk is vásárol egy széket, másrészt munkával segítünk, hogy Monor Városa mielõbb birtokba vehesse a zongorát és koncerteket halgathassunk mindnyájunk örömére.

Tisztelt Látogató!

Amennyiben Ön monori és fontos Önnek Monor kultúrális életének támogatása, úgy Ön is csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz, evvel is segítve városunk kultúrális életének fellendítését!

Kérjük támogatási szándékát jelezze Dr. Burzuk Valériának a +3620-984-1996 telefonon illetve a burzuk@monornet.hu email címen

Támogatást kérõ levél letöltése >>

1. - 10. hír »   |   11 - 20. hír   |   21. - 30. hír »   |   31. - 40. hír »   |   41. - 50. hír »   |   51. - 57. hír »  
A honlapot készítette: netpeople.hu netpeople.hu - Az internetes megoldások szakértõje